ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRV/VRF

Το άνετο περιβάλλον είναι απαραίτητο σε κτήρια τα οποία είναι μέρος ενός γενικότερου άνετου αστικού περιβάλλοντος. Η εγκατάσταση συστημάτων VRF/VRV Systems για κτήρια καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες ανάγκες και απαιτήσεις όπως είναι «η προστασία του περιβάλλοντος», «η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας», «οι λιγότερες εργασίες εγκατάστασης» και «ο μικρότερος χώρος εγκατάστασης». 

Τα συστήματα, μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες και απαιτήσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Έχοντας σαν βάση την τεχνολογία αιχμής, την ποικιλία επιλογών και την υποστήριξη πριν και μετά την προμήθεια των συστημάτων, μπορoύν να προσφέρουν ένα άνετο περιβάλλον σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του κτηρίου. 

Κάποια από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των συστημάτων VRF/VRV είναι να προσφέρουν στις κτηριακές εφαρμογές συστήματα κλιματισμού υψηλών επιδόσεων, υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθεμένης αξίας.
Η τεχνολογία VRF αναπτύχθηκε για να αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις των όλο και πιο πολύπλοκων εφαρμογών κλιματισμού.

Επικοινωνήστε για την άμεση εξυπηρέτησή σας