Η TsoumalisClime κατασκευάζει ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση νωπών – κατεψυγμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων.

Υπηρεσίες:

  • Ολοκληρωμένα έργα βιομηχανικών χώρων παραγωγής μεταποίησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων
  • Μελέτη
  • Σχεδίαση
  • Κατασκευή Βιομηχανικών χώρων
  • Βιομηχανικά ψυγεία κατάψυξης, συντήρησης
  • Τούνελ κατάψυξης –40c
  • Θερμομόνωση και υγρομόνωση δαπέδου ψυκτικών θαλάμων
  • Ψυκτική εγκατάσταση
  • Μηχανολογική εγκατάσταση 
  • Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης: έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασίας, υγρασίας, λειτουργίας εγκατάστασης

Επικοινωνήστε για την άμεση εξυπηρέτησή σας