ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στην TSOUMALIS CLIMA πραγματοποιούμε την συντήρηση οποιονδήποτε κλιματιστικών. Όταν η συντήρηση κλιματιστικού γίνεται με το σωστό τρόπο μπορεί να επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας, να προφυλάξει από τυχόν μύκητες και μικρόβια που μπορεί να διοχετευτούν στον αέρα του χώρου σας, αλλά και να βελτιώσει τη ποιότητα ζωής στο σπίτι.

Με την τακτική συντήρηση επιτυγχάνουμε:

  • Μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού
  • Εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος
  • Πιο υγιές περιβάλλον
  • Απολύμανση και καταπολέμηση εστιών μικροβίων
  • Μεγάλη αντοχή στο πέρασμα του χρόνου
  • Μείωση θορύβου του κλιματιστικού

Γίνεται πλήρης έλεγχος & απολύμανση κλιματιστικού από έμπειρους πιστοποιημένους Ψυκτικούς. Τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και μετά το πέρας των εργασιών παρέχεται έγγραφη βεβαίωση συντήρησης & σωστής λειτουργίας της ψύξης του κλιματιστικού.

Επικοινωνήστε για την άμεση εξυπηρέτησή σας